Da Capo Orkest

Het Da Capo orkest heeft tijdelijk een time-out.

Dit orkest is een fantastische groep jeugdige muzikanten waarbij met elkaar muziek maken en elkaar helpen voorop staat. Veel composities die op de lessenaar staan worden samen uitgekozen.

Da Capo, wat betekent het begin, is een mooie gelegenheid om ervaring op te doen in het samen musiceren.

Het orkest treed enkele malen per jaar op met een gevarieerd programma.
Da Capo repeteert op een nog nader te bepalen moment.