Jurgen Wentzel

Sinds het najaar 2019 is Jurgen Wentzel dirigent van het Fanfare Orkest.

Jurgen Wentzel kreeg zijn eerste trombonelessen op 9-jarige leeftijd bij de plaatselijke fanfare, Muziekvereniging Caecilia Scherpenzeel. Tijdens zijn middelbare school werd hij zo enthousiast met het muziek maken dat hij in zijn laatste middelbare schooljaar, auditie deed voor de vooropleiding bij het ArtEZ Conservatorium te Arnhem. Vanaf dat moment is Jilt Jansma (Solo trombonist, het Gelders Orkest te Arnhem) zijn docent. Na een jaar vooropleiding te hebben genoten werd hij in 2007 aangenomen op de vakopleiding aan hetzelfde conservatorium. Na drie jaar een tas gevuld te hebben met leerzame ‘vitaminen’ besloot Jurgen om nog meer te willen groeien en deed daarom in 2010 auditie op het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hier kreeg hij les van zijn vertrouwde docent, Jilt Jansma en daarnaast volgde hij lessen bij Christian Lindbergh, Ingeman Roos en eigen docenten Frank Brouns, Ane Travaille en Christian Ansink. Hij heeft stage gelopen bij het Bremer Philharmoniker en als remplaçant werkt hij met o.a. het Gelders Orkest en diverse orkestprojecten van bijvoorbeeld Peter Kleine Schaars. Verder heeft hij o.a. gespeeld bij het Ricciotti Ensemble en het Nationaal Jeugd Harmonieorkest.
In juli 2012 heeft hij zijn bachelor klassiek trombone met een mooi resultaat afgerond. Vanaf 2013 tot en met 2017 studeerde hij HaFaBra-directie aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede. Zijn docent wass Fried Dobbelstein.

Jurgen was als muzikant werkzaam bij de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers te Assen waar hij in december 2008 aangesteld werd als eerste trombonist. Hij speelde daar tevens in het Koperkwintet. Daarnaast speelde hij ook bij het Gelders Fanfare Orkest en Wilhelmina Glanerbrug.
Momenteel dirigeert Jurgen naast het Fanfare Orkest in Voorst, Excelsior Losser en Stedelijk Orkest Borne.